top of page

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de diensten van Three Birds, hierna genoemd "het bureau", door kandidaten en opdrachtgevers.

Definities

 • "Het bureau": Three Birds, een recruitmentbureau gevestigd in Amsterdam.

 • "Kandidaat": een individu dat gebruik maakt van de diensten van het bureau met als doel het vinden van een baan.

 • "Opdrachtgever": een bedrijf of organisatie dat gebruik maakt van de diensten van het bureau met als doel het vinden van geschikte kandidaten voor openstaande vacatures.

Gebruik van de diensten

 • Het bureau biedt diensten aan kandidaten en opdrachtgevers voor het matchen van vacatures met geschikte kandidaten.

 • Kandidaten en opdrachtgevers stemmen ermee in om de diensten van het bureau te gebruiken volgens de geldende wet- en regelgeving.

 • Het bureau behoudt zich het recht voor om de toegang tot de diensten op elk moment te weigeren of te beperken zonder voorafgaande kennisgeving.

Vertrouwelijkheid

 • Het bureau zal alle verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen en zal deze niet delen met derden zonder toestemming van de betrokken partijen.

 • Kandidaten en opdrachtgevers stemmen ermee in om vertrouwelijke informatie met betrekking tot vacatures, sollicitaties en andere gerelateerde zaken niet openbaar te maken.

Aansprakelijkheid

 • Het bureau is niet aansprakelijk voor eventuele schade of verliezen die voortvloeien uit het gebruik van de diensten.

 • Kandidaten en opdrachtgevers zijn zelf verantwoordelijk voor het verifiëren van informatie en het nemen van beslissingen met betrekking tot vacatures en sollicitaties.

Intellectueel eigendom

 • Alle inhoud en materialen op de website van het bureau zijn eigendom van het bureau en mogen niet worden gereproduceerd of gebruikt zonder voorafgaande toestemming.

Door gebruik te maken van de diensten van het bureau stemmen kandidaten en opdrachtgevers in met deze algemene voorwaarden. Het bureau behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

bottom of page